Vergadering

Gemeenteraad 5 november 2013

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
17.00 uur
Nr. Onderwerp
01

Agenda 5 november 2013

Stukken
Agenda 5 november 2013 (pdf 40 kb )
02

Begroting 2014, het subsidieprogramma Welzijn/Zorg en het subsidieprogramma Toerisme en Recreatie 2014-2016

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 107 kb )
Raadsbesluit (pdf 47 kb )
Begroting 2014 (pdf 902 kb )

Besluitenlijst gemeenteraad 5 november 2013

Stukken