Vergadering

Gemeenteraad 19 november 2013

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00 uur

Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der
gemeente Asten, te houden op dinsdag 19 november a.s. ‘s avonds om 20.00 uur,
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

mr. H.G. vos
burgemeester van Asten

Nr. Onderwerp
00

Publieksagenda

Stukken
Publieksagenda (pdf 58 kb )
00

Opening en trekken van het lot

01

Vaststellen agenda 19 november 2013

Stukken
Agenda (pdf 41 kb )
02

Verslag van de openbare vergadering van 8 oktober 2013

Stukken
03

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
04

Bestuursopdracht Gebiedsprofiel Heusden zuid.

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 60 kb )
Raadsbesluit (pdf 45 kb )
Bijlage Bestuursopdracht (pdf 1940 kb )
presentatie stofgeur (pdf 77 kb )
memo geursituatie (pdf 350 kb )
Plan van Aanpak fijnstof (pdf 7666 kb )
05

Herstructurering Molenakkers en 't Hoogvelt

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 77 kb )
Besluit (pdf 41 kb )
06

Verordening elektronische publicaties gemeente Asten

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 52 kb )
Besluit (pdf 60 kb )
Toelichting (pdf 41 kb )
07

Verordening Winkeltijden 2014

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 97 kb )
Besluit (pdf 78 kb )
Bijlage brief OVA (pdf 89 kb )
08

Tussentijdse rapportage najaar 2013

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 52 kb )
Besluit (pdf 40 kb )
09

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 55 kb )
Besluit (pdf 60 kb )
10

Sluiting

besluitenlijst raadsvergadering 19 november 2013

Stukken