Vergadering

Gemeenteraad 17 december 2013

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00 uur

Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der
gemeente Asten, te houden op dinsdag 17 december a.s. ‘s avonds om 20.00 uur,
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

mr. H.G. Vos
burgemeester van Asten

Nr. Onderwerp
00

Publieksagenda

Stukken
Publieksagenda (pdf 70 kb )
00

Opening en trekking van het lot

01

Vaststellen agenda

Stukken
agenda (pdf 43 kb )
02

Verslagen van de openbare vergaderingen van 5 en 19 november 2013

Stukken
03

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
Ingekomen stukken (pdf 31 kb )
04

Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 65 kb )
Besluit (pdf 47 kb )
MVA beleidsnota (pdf 745 kb )
05

Brede school Deken van Houtlocatie

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 83 kb )
Besluit (pdf 41 kb )
Bijlage (pdf 38 kb )
06

Instemmen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Kompas Peelregio

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 76 kb )
Raadsbesluit (pdf 40 kb )
07

Het veranderen van een opslagloods/kantine in een mantelzorgwoning aan Dijkstraat 51 te Asten

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 59 kb )
besluit (pdf 40 kb )
luchtfoto (pdf 73 kb )
ruimtelijke onderbouwing (pdf 336 kb )
08

Verordening Uitsluitend recht groenonderhoud

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 54 kb )
Besluit (pdf 47 kb )
09

Verordening Reclamebelasting 2014 t.b.v. Ondernemersfonds

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 101 kb )
Besluit (pdf 66 kb )
gebiedsafbakening (pdf 489 kb )
Beleidsplan cma def. (pdf 1874 kb )
10

Omzetten verstrekte leningen aan Bergopwaarts @ BOW naar garantstelling

Stukken
raadsvoorstel (pdf 71 kb )
Besluit (pdf 40 kb )
11

Belastingverordeningen 2014

Stukken
Raadsvoorstel (pdf 81 kb )
Analyse woonlasten (pdf 41 kb )
Verordening leges 2014 (pdf 74 kb )
tarieventabel 2014 (pdf 170 kb )
tarieventabel 2014 (pdf 54 kb )
tarieventabel 2014 (pdf 56 kb )
Verordening OZB (pdf 63 kb )
12

Klankbordgroep Peelsamenwerking Peel 6.1

Stukken
Voorstel (pdf 45 kb )
13

Sluiting

Besluitenlijst gemeenteraad 17 december 2013

Stukken