Vergadering

Gemeenteraad 8 december 2015

Raadzaal, gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Publieksagenda

Stukken
Publieksagenda (pdf 69 kb )
00

Opening en trekken van het lot

Stukken
Geluidsfragment Opening (mp3 337 kb )
01

Vaststellen agenda

Stukken
Agenda 8 december 2015 (pdf 46 kb )
02

Verslag van de openbare raadsvergadering van 3 november 2015

Stukken
Verslag 3 november 2015 (pdf 244 kb )
03

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
Lijst van toezeggingen (pdf 44 kb )
04

Vorming Werkbedrijf Atlant De Peel

Stukken
Voorstel (pdf 182 kb )
Uitgaande brief reactie (pdf 1018 kb )
05

Plan van aanpak Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten (BUIG)

Stukken
Voorstel (pdf 89 kb )
Plan van aanpak (pdf 271 kb )
06

Kadernota Schulddienstverlening 2015-2018

Stukken
Voorstel (pdf 59 kb )
Kadernota (pdf 171 kb )
07

Aanpassingen openbaar gebied Bloemenwijk

Stukken
Voorstel (pdf 71 kb )
Groenplan (pdf 5506 kb )
Inrichtingsplan (pdf 4493 kb )
08

Aankoop cultuurgronden aan de Kruisbaan

Stukken
Voorstel (pdf 80 kb )
Aanbieding grond (pdf 516 kb )
Kadastrale stukken (pdf 1760 kb )
Taxatierapport (pdf 3001 kb )
09

Belastingverordeningen 2016

Stukken
Legesverordening 2016 (pdf 69 kb )
Tarieventabel 2016 (pdf 166 kb )
Roeb lijst (pdf 21 kb )
10

Verlenging dienstverleningsovereenkomst zorg (nagekomen 2-12-2015)

Stukken
Voorstel (pdf 60 kb )
10

Sluiting

Stukken

Besluitenlijst 8 december 2015 en bijlage amendement A1

Stukken