Vergadering

Gemeenteraad (Begroting) 8 november 2016

Raadzaal
17.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Publieksagenda

Stukken
Publieksagenda (pdf 103 kb Agenda)
00

Opening en trekken van het lot

Stukken
01

Vaststellen agenda

Stukken
Vaststellen agenda (pdf 80 kb Agenda)
02

Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 27 september 2016

Stukken
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 27-09-2016 (pdf 46 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
Besluitenlijst AZC 13-10-2016 (pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Besluitenlijst Burgers 10-10-2016 (pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Besluitenlijst Ruimte 11-10-2016 (pdf 60 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Lijst van toezeggingen (pdf 43 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04

Subsidieprogramma's Welzijn/Zorg en Toerisme en Recreatie 2017

Stukken
Subsidieprogramma Welzijn/Zorg 2017 (pdf 173 kb Bijlagen)
Subsidieprogramma Toerisme 2017 (pdf 220 kb Bijlagen)
Reactie op zienswijze de Zorgboog (pdf 59 kb Bijlagen)
05

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Stukken
RV GR Peelgemeenten (pdf 86 kb Raadsvoorstel)
GR Peelgemeenten definitief (pdf 95 kb Bijlagen)
06

Woonvisie gemeente Asten 2015 tot en met 2024

Stukken
07

Verzoekbesluit onteigeningsprocedure fietspad Meijelseweg

Stukken
Grondtekeningen 1-3, 2-3 en 3-3 (pdf 7024 kb Bijlagen)
Lijst met de te onteigenen percelen (pdf 104 kb Bijlagen)
Zakelijke beschrijving (pdf 725 kb Bijlagen)
08

Tussentijdse rapportage najaar 2016

Stukken
RV Tussentijdse rapportage najaar 2016 (pdf 78 kb Raadsvoorstel)
Tussentijdse rapportage najaar 2016 (pdf 378 kb Bijlagen)
09

Begroting 2017

Stukken
RV Begroting 2017 (pdf 137 kb Raadsvoorstel)
Begroting 2017 (pdf 1394 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Begroting 1e termijn CDA (mp3 5885 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Begroting 1e termijn D66-HvA (mp3 7646 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Begroting 1e termijn PGA-PvdA (mp3 3048 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Begroting 1e termijn VVD (mp3 4993 kb Geluidsbestanden)
09A

Begroting 2017 vervolg

Stukken
Geluidsfragment Begroting 2e termijn CDA (mp3 6175 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Begroting 2e termijn D66-HvA (mp3 1009 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Begroting 2e termijn PGA-PvdA (mp3 2760 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Begroting 2e termijn VVD (mp3 2831 kb Geluidsbestanden)
09B

Begroting 2017 vervolg II

Stukken
Geluidsfragment Begroting vaststelling (mp3 505 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment begroting stemming moties (mp3 4028 kb Geluidsbestanden)
Raadsbesluit begroting 2017 (pdf 6411 kb Raadsbesluit)
10

Toelating de heer L. Drost als lid van de raad

Stukken
Benoemingsbesluit L.J. Drost (pdf 135 kb Bijlagen)
Geluidsfragment afscheid mevrouw Hagelaar (mp3 3581 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment afscheid mevrouw Hagelaar vervolg (mp3 1662 kb Geluidsbestanden)
11

Sluiting

Vergaderbundel 8 november 2016

Stukken