Vergadering

Raadscommissie Burgers 26 februari 2018

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
Geluidsfragment Opening (mp3 707 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
02

Besluitenlijst van de vergadering van 15 januari 2018

Stukken
Concept besluitenlijst van de vergadering van 15 januari 2018 (pdf 80 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Geluidsfragment Vaststellen besluitenlijst (mp3 113 kb Geluidsbestanden)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

Voor kennisgeving aannemen:

Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken fracties (mp3 1284 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Ingekomen stukken reactie ph (mp3 695 kb Geluidsbestanden)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

In handen van B&W ter voorbereiding:

Stukken
C Brief van 27-12-2017, Senzer: Kaderbrief 2019 (pdf 11093 kb Ingekomen brieven aan raad)
E Brief van 28-12-2017, GGD Brabant-Zuidoost: Kadernota 2019 (pdf 171 kb Ingekomen brieven aan raad)
E Kadernota 2019 (pdf 959 kb Bijlagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

In handen van B&W ter afdoening:

Stukken
04

Beleidsplan sociaal domein 2018-2021

Stukken
05

Bestuursopdracht realisatie gemeenschapshuis Asten

Stukken
06

Kaderbrief Senzer 2019

Stukken
Commissievoorstel Kaderbrief Senzer 2019 (pdf 90 kb Commissievoorstel)
Kaderbrief 2019 Senzer (pdf 11373 kb Bijlagen)
07

Kadernota 2019 en 1e begrotingswijziging 2018 GGD Brabant-Zuidoost

Stukken
Kadernota GGD Brabant-Zuidoost 2019 (pdf 924 kb Bijlagen)
Brief aan de GGD-Brabant-Zuidoost (pdf 31 kb Bijlagen)
08

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (GGD, Peelgemeenten, Senzer)

Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg (mp3 1097 kb Geluidsbestanden)
09

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
A Brief van de provincie (pdf 3340 kb Bijlagen)
D Memo incidentele subsidies 2017 (pdf 46 kb Bijlagen)
E Lijst van toezeggingen (pdf 58 kb Bijlagen)
E Dynamische termijnkalender (pdf 60 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming fracties (mp3 1026 kb Geluidsbestanden)
10

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties (mp3 699 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag reactie ph + sluiting (mp3 2341 kb Geluidsbestanden)

Vergaderbundel commissie Burgers 26 februari 2018 t/m agendapunt 3

Stukken

Vergaderbundel commissie Burgers 26 februari 2018 vanaf agendapunt 4

Stukken