Vergadering

Raadscommissie Ruimte 27 februari 2018

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
Geluidsfragment Opening en Vaststellen agenda (mp3 867 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
02

Besluitenlijst van de vergadering van 16 januari 2018

Stukken
Concept besluitenlijst commissie Ruimte 16-01-2018 (pdf 65 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

Voor kennisgeving aannemen:

Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken Fracties (mp3 1146 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Ingekomen stukken Reactie ph (mp3 1148 kb Geluidsbestanden)
04

Vaststelling bestemmingsplan "Asten Industrielaan Prins Bernhardstraat 2017"

Stukken
Regels (pdf 3448 kb Bijlagen)
Bijlagen bij regels (pdf 3147 kb Bijlagen)
Toelichting (pdf 2995 kb Bijlagen)
Bijlagen bij toelichting (pdf 38831 kb Bijlagen)
Verbeelding (pdf 297 kb Bijlagen)
05

Vaststellen Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht gemeente Asten 2018

Stukken
06

Vaststellen Erfgoedverordening gemeente Asten 2018

Stukken
Erfgoedregister gemeente Asten (pdf 102 kb Bijlagen)
07

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB)

a. Fietspad Meijelseweg

Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg (mp3 1518 kb Geluidsbestanden)
08

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Stukken
D Memo jaarplanning 2018 (pdf 47 kb Bijlagen)
E Presentatie herinrichting (pdf 1718 kb Bijlagen)
E Totaalplan schetsen (pdf 254 kb Bijlagen)
G Lijst van toezeggingen (pdf 63 kb Bijlagen)
G Dynamische termijnkalender (pdf 60 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming Fracties (mp3 4039 kb Geluidsbestanden)
09

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag Fracties (mp3 4056 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag Reactie ph Martens (mp3 4834 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag Reactie ph Huijsmans (mp3 828 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Sluiting (mp3 311 kb Geluidsbestanden)

Vergaderbundel commissie Ruimte 27 februari 2018

Stukken