Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 11 oktober 2018

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
01

Vaststellen agenda

Stukken
Agenda (pdf 58 kb Agenda)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 6 september 2018

Stukken
Concept besluitenlijst commissie AZC 06-09-2018 (pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
Overzicht ingekomen brieven gericht aan de raad.docx (pdf 26 kb Ingekomen brieven aan raad)
Geluidsfragment Ingekomen stukken (mp3 1666 kb Geluidsbestanden)
04

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (presentatie door directeur BSOB)

Stukken
Geluidsfragment Belastingsamenwerking Oost-Brabant (mp3 16963 kb Geluidsbestanden)
05

Informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning 2018-2022 (informerend)

Stukken
B Liquiditeitenplanning 2018-2022 (pdf 192 kb Bijlagen)
06

Bestuursopdracht Scenario-ontwikkeling Gezond Financieel Huishouden 2019-2022 (adviserend)

Stukken
B Bestuursopdracht (pdf 81 kb Bijlagen)
07

Tussentijdse rapportage najaar 2018 (adviserend)

Stukken
08

Informatief overleg met de bestuurder over lopende processen en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB, BSOB)

Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg (mp3 164 kb Geluidsbestanden)
09

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
A Lijst van toezeggingen (pdf 60 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming (mp3 124 kb Geluidsbestanden)
10

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag (mp3 7552 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag reactie ph (mp3 9505 kb Geluidsbestanden)