Vergadering

Gemeenteraad/begroting - aanvang 16.30u 6 november 2018

Raadzaal
16.30 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening en trekken van het lot

Stukken
01

Vaststellen agenda

Stukken
Vaststellen agenda (pdf 94 kb Agenda)
02

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 september 2018

Stukken
Concept besluitenlijst raad 25-09-2018 (pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
A Concept besluitenlijst commissie Burgers 8-10-2018 (pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B Concept besluitenlijst commissie Ruimte 09-10-2018 (pdf 63 kb Besluitenlijsten en verslagen)
C Concept besluitenlijst commissie AZC 11.10.2018 (pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
D Lijst van Toezeggingen Raad (pdf 49 kb Bijlagen)
04

Aanbieding rapport rekenkamercommissie Grip op Sociaal Domein

Stukken
05

Verordening inkomensondersteuning gemeente Asten 2018

Stukken
06

Subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2019

Stukken
D Zienswijze Stichting de Zorgboog (pdf 1212 kb Bijlagen)
07

Samenwerkingsovereenkomst en subsidieregeling Bereikbaarheidsagenda

Stukken
08

Tussentijdse rapportage najaar 2018

Stukken
09

Begroting 2019 (na de eerste termijn wordt een pauze ingelast)

Stukken
A Raadsvoorstel Begroting 2019 (pdf 145 kb Raadsvoorstel)
B Begroting 2019 (pdf 2257 kb Bijlagen)
Raadsbesluit Begroting 2019 (pdf 9887 kb Raadsbesluit)
10

Bestuursopdracht Scenario-ontwikkeling Gezond Financieel Huishouden 2019-2022

Stukken
B Bestuursopdracht (pdf 81 kb Bijlagen)
11

Sluiting

Stukken
Geluidsfragment Sluiting (mp3 132 kb Geluidsbestanden)