Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 17 januari 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda(pdf 58 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de vergadering van 22 november 2018
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken Fracties(mp3 722 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Ingekomen stukken Reactie ph(mp3 1607 kb Geluidsbestanden)
04Aanvraag uitkering suppletiefonds explosieven (adviserend)
Stukken
05Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Asten 2019-2022 (adviserend)
Stukken
b. Kadernota IVB 2019 -2022(pdf 612 kb Bijlagen)
06Innovatiehuis De Peel (presentatie)
Stukken
07Speerpunten Communicatiebeleid 2018 - 2022 (opiniërend)
Stukken
08Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019 (adviserend)
Stukken
09Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a.s. verbonden partijen: (MRE, Peelgemeeten, Veiligheidsregio, ODZOB, BSOB)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 80 kb Geluidsbestanden)
10Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
a. Toezeggingen voor commissies januari 2019.docx(pdf 69 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming(mp3 91 kb Geluidsbestanden)
11Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag Fracties(mp3 2535 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag Reactie ph(mp3 1559 kb Geluidsbestanden)