Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 17 januari 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
01

Vaststellen agenda

Stukken
Agenda (pdf 58 kb Agenda)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 22 november 2018

Stukken
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken Fracties (mp3 722 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Ingekomen stukken Reactie ph (mp3 1607 kb Geluidsbestanden)
04

Aanvraag uitkering suppletiefonds explosieven (adviserend)

Stukken
05

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Asten 2019-2022 (adviserend)

Stukken
b. Kadernota IVB 2019 -2022 (pdf 612 kb Bijlagen)
d. Veiligheidsmonitor Asten 2017 (pdf 498 kb Bijlagen)
06

Innovatiehuis De Peel (presentatie)

Stukken
Geluidsfragment Innovatiehuis De Peel Presentatie (mp3 12369 kb Geluidsbestanden)
07

Speerpunten Communicatiebeleid 2018 - 2022 (opiniërend)

Stukken
b. Speerpunten communicatiebeleid (pdf 43 kb Bijlagen)
08

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019 (adviserend)

Stukken
09

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a.s. verbonden partijen: (MRE, Peelgemeeten, Veiligheidsregio, ODZOB, BSOB)

Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg (mp3 80 kb Geluidsbestanden)
10

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
a. Toezeggingen voor commissies januari 2019.docx (pdf 69 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming (mp3 91 kb Geluidsbestanden)
11

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag Fracties (mp3 2535 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag Reactie ph (mp3 1559 kb Geluidsbestanden)