Vergadering

Raadscommissie Ruimte 15 januari 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
01

Opening

Stukken
Geluidsfragment Opening en vaststellen agenda (mp3 417 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
Agenda (pdf 55 kb Agenda)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2018

Stukken
Concept Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2018 (pdf 65 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
04

Kadernota 2020 ODZOB (Adviserend)

Stukken
b. Kadernota (ODZOB) 2020 (pdf 787 kb Bijlagen)
c. Aanbieding kadernota ODZOB 2020 (pdf 95 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Kadernota 2020 ODZOB 2e termijn (mp3 473 kb Geluidsbestanden)
05

Informatief overleg met bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB)

Stukken
06

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
d. Toezeggingen voor commissies januari 2019.docx (pdf 69 kb Besluitenlijsten en verslagen)
07

Rondvraag en sluiting

Stukken