Vergadering

Raadscommissie Ruimte 15 januari 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
01Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda(pdf 55 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2018
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Kadernota 2020 ODZOB (Adviserend)
Stukken
b. Kadernota (ODZOB) 2020(pdf 787 kb Bijlagen)
05Informatief overleg met bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB)
Stukken
06Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
d. Toezeggingen voor commissies januari 2019.docx(pdf 69 kb Besluitenlijsten en verslagen)
07Rondvraag en sluiting
Stukken