Vergadering

Gemeenteraad 29 januari 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening en trekken van het lot

Stukken
Geluidsfragment Opening, Trekken van het lot (mp3 644 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
Agenda (pdf 174 kb Agenda)
Geluidsfragment vastellen agenda (mp3 1376 kb Geluidsbestanden)
02

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 11 december 2018

Stukken
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 11-12-2019 (pdf 62 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
A Concept besluitenlijst commissie Ruimte 15-01-2019 (pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B Concept besluitenlijst commissie AZC 17-01-2019 (pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04

Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 2020

Stukken
b Kadernota (ODZOB) 2020 (pdf 787 kb Bijlagen)
c aanbieding kadernota ODZOB 2020 (pdf 95 kb Bijlagen)
05

Aanvraag uitkering suppletiefonds

Stukken
06

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Asten 2019-2022

Stukken
b Kadernota IVB 2019 (pdf 612 kb Bijlagen)
d Veiligheidsmonitor Asten 2017 (pdf 498 kb Bijlagen)
07

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019

Stukken
08

TOEGEVOEGD TIJDENS VERGADERING:

Inlichtingen naar aanleiding van beantwoording schriftelijke vragen SV-2019-2 inzake bouwplannen en molenbiotoop

Stukken
09

TOEGEVOEGD TIJDENS VERGADERING: Motie bescherming molenbiotoop

Stukken
Motie M1 Bescherming molenbiotoop (pdf 138 kb Raadsvoorstel)
Motie M2 Bescherming Molenbiotoop (pdf 115 kb Raadsvoorstel)
10

Sluiting

Stukken
Geluidsfragment Sluiting (mp3 158 kb Geluidsbestanden)