Vergadering

Raadscommissie Ruimte 26 maart 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
agenda(pdf 58 kb Agenda)
Geluidsfragment vaststellen agenda(mp3 206 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de vergadering van 12 februari 2019
Stukken
Concept besluitenlijst commissie Ruimte van 12-02-2019(pdf 62 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Voorontwerpbestemingsplan Asten Landgoed Hazeldonk 2019 (Opiniërend)
Stukken
05Herstelbesluit bestemmingsplan Asten veegplan 2017-1 (Achtermijterbaan 1) (Adviserend)
Stukken
06Delegatiebesluit aanmeldingsnotitie (Adviserend)
Stukken
07Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB, MRE)
Stukken
08Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
09Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties(mp3 4409 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag reactie ph(mp3 6711 kb Geluidsbestanden)