Vergadering

Raadscommissie Ruimte 26 maart 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
01

Vaststellen agenda

Stukken
agenda (pdf 58 kb Agenda)
Geluidsfragment vaststellen agenda (mp3 206 kb Geluidsbestanden)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 12 februari 2019

Stukken
Concept besluitenlijst commissie Ruimte van 12-02-2019 (pdf 62 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
04

Voorontwerpbestemingsplan Asten Landgoed Hazeldonk 2019 (Opiniërend)

Stukken
05

Herstelbesluit bestemmingsplan Asten veegplan 2017-1 (Achtermijterbaan 1) (Adviserend)

Stukken
b Bijlage Raad van State Uitspraak (pdf 383 kb Bijlagen)
06

Delegatiebesluit aanmeldingsnotitie (Adviserend)

Stukken
07

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB, MRE)

Stukken
08

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Stukken
a. Memo Melding Buiten Beter app. (pdf 71 kb Bijlagen)
09

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties (mp3 4409 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag reactie ph (mp3 6711 kb Geluidsbestanden)