Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken & Control 9 mei 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
Geluidsfragment Opening en vaststellen agenda (mp3 269 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
agenda (pdf 55 kb Agenda)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 28 maart 2019

Stukken
concept besluitenlijst commissie AZC 28-03-2019 (pdf 60 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Geluidsfragment Opening en vaststellen agenda (mp3 2436 kb Geluidsbestanden)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
04

Presentatie Veiligheidscijfers politie (Informerend)

Stukken
05

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB)

Stukken
06

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Stukken
a. Lijst van Toezeggingen (pdf 55 kb Bijlagen)
aa Dynamische Termijnkalender 2019-I (pdf 127 kb Bijlagen)
07

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting (mp3 108 kb Geluidsbestanden)