Vergadering

Raadscommissie Burgers 6 mei 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
Geluidsfragment Opening en vaststellen agenda (mp3 700 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
02

Besluitenlijst van de vergadering van 25 maart 2019

Stukken
Concept besluitenlijst commissie Burgers 25-03-2019 (pdf 57 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
04

Concept Programma begroting 2020 en 2e begrotingswijziging 2019 GGD Brabant Zuid Oost (adviserend)

Stukken
b Concept Programma begroting (pdf 1080 kb Bijlagen)
e 2e Begrotingswijziging 2019 (pdf 228 kb Bijlagen)
f Kadernota GGD 2020 (pdf 504 kb Bijlagen)
05

Conceptondernemingsplan Senzer (adviserend)

Stukken
b Concept ondernemersplan (pdf 31095 kb Bijlagen)
06

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.,a. verbonden partijen: (GGD, Peelgemeenten, Senzer)

Stukken
07

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Stukken
bb Dynamische Termijnkalender 2019-I (pdf 127 kb Bijlagen)
08

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting (mp3 100 kb Geluidsbestanden)