Vergadering

Raadscommissie Burgers 6 mei 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 25 maart 2019
Stukken
Concept besluitenlijst commissie Burgers 25-03-2019(pdf 57 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Concept Programma begroting 2020 en 2e begrotingswijziging 2019 GGD Brabant Zuid Oost (adviserend)
Stukken
b Concept Programma begroting(pdf 1080 kb Bijlagen)
e 2e Begrotingswijziging 2019(pdf 228 kb Bijlagen)
f Kadernota GGD 2020(pdf 504 kb Bijlagen)
05Conceptondernemingsplan Senzer (adviserend)
Stukken
b Concept ondernemersplan(pdf 31095 kb Bijlagen)
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.,a. verbonden partijen: (GGD, Peelgemeenten, Senzer)
Stukken
07Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
08Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting(mp3 100 kb Geluidsbestanden)