Vergadering

Raadscommissie Burgers 12 juni 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
01

Vaststellen agenda

Stukken
02

Besluitenlijst van de vergadering van 6 mei 2019

Stukken
Vaststellen besluitenlijst van commissie Burgers 06-05-2019 (pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken fracties (mp3 2445 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Ingekomen stukken reactie ph (mp3 1280 kb Geluidsbestanden)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen

Stukken
04

Stand van zaken Sociaal Domein (informerend) Presentatie

Stukken
a Stand van zaken Sociaal Domein (informerend) (pdf 82 kb Commissievoorstel)
b Jaarrapportage 2018 Peelgemeenten (pdf 2365 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Presentatie Sociaal Domein (mp3 20170 kb Geluidsbestanden)
05

Ontwerpbegroting 2020 & Meerjarenraming 2021-2023 GR Peelgemeenten (adviserend)

Stukken
06

Aanpassen budget renovatie jeugdgebouw

Stukken
07

Informatief overleg met bestuurder over de lopende belangrijke processen en projecten

Stukken
08

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
a Memo Evaluatie Senzer (pdf 64 kb Bijlagen)
aa Onderzoeksrapport Berenschot (pdf 728 kb Bijlagen)
d Memo Financiële situatie Senzer (pdf 48 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming fracties (mp3 2162 kb Geluidsbestanden)
09

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting (mp3 526 kb Geluidsbestanden)