Vergadering

Raadscommissie Burgers 12 juni 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 6 mei 2019
Stukken
Vaststellen besluitenlijst van commissie Burgers 06-05-2019(pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken fracties(mp3 2445 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Ingekomen stukken reactie ph(mp3 1280 kb Geluidsbestanden)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen
Stukken
04Stand van zaken Sociaal Domein (informerend) Presentatie
Stukken
Geluidsfragment Presentatie Sociaal Domein(mp3 20170 kb Geluidsbestanden)
05Ontwerpbegroting 2020 & Meerjarenraming 2021-2023 GR Peelgemeenten (adviserend)
Stukken
06Aanpassen budget renovatie jeugdgebouw
Stukken
07Informatief overleg met bestuurder over de lopende belangrijke processen en projecten
Stukken
08Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
a Memo Evaluatie Senzer(pdf 64 kb Bijlagen)
aa Onderzoeksrapport Berenschot(pdf 728 kb Bijlagen)
09Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting(mp3 526 kb Geluidsbestanden)