Vergadering

Raadscommissie Ruimte 11 juni 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
Geluidsfragment Opening (mp3 442 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
Geluidsfragment Vaststellen agenda (mp3 57 kb Geluidsbestanden)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 7 mei 2019

Stukken
Concept besluitenlijst commissie Ruimte 07-05-2019 (pdf 62 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
04

Presentatie Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Stukken
05

Verkeersluwe Markt (opiniërend)

Stukken
a Commissievoorstel Verkeersluwe Markt (pdf 71 kb Commissievoorstel)
b Notitie Veerkeersluwe Markt (pdf 1932 kb Bijlagen)
f Memo Evaluatie herinrichting Markt (pdf 583 kb Bijlagen)
h Kentekenonderzoek Markt mei 2015 (pdf 13502 kb Bijlagen)
n Advies Albert Heijn en Primera (pdf 192 kb Bijlagen)
o Advies CMA over autoluwe Markt (pdf 118 kb Bijlagen)
p Advies vastgoedmij Van der Loo (pdf 113 kb Bijlagen)
q Advies verkeerswerkgroep Asten (pdf 55 kb Bijlagen)
s Memo cie Ruimte 25-10-2018t (pdf 325 kb Bijlagen)
06

Vaststelling bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2019-1" (adviserend)

Stukken
n Nota van zienswijzen (pdf 81 kb Bijlagen)
07

Voorontwerp bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2019-2" (opiniërend)

Stukken
08

Vaststellen startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven (adviserend)

Stukken
c Aanbiedingsbrief Startnotitie (pdf 287 kb Bijlagen)
09

Jaarrekening 2018 en concepten (gewijzigde) begroting 2019, begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 BLINK (adviserend)

Stukken
g Jaarstukken 2018 gewaarmerkt (pdf 4416 kb Bijlagen)
10

Informatief overleg met bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

Stukken
11

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
c Memo aandacht voor Molenbiotoop (pdf 52 kb Bijlagen)
12

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting (mp3 1738 kb Geluidsbestanden)