Vergadering

Raadscommissie Ruimte 11 juni 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening(mp3 442 kb Geluidsbestanden)
01Vaststellen agenda
Stukken
Geluidsfragment Vaststellen agenda(mp3 57 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de vergadering van 7 mei 2019
Stukken
Concept besluitenlijst commissie Ruimte 07-05-2019(pdf 62 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Presentatie Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Stukken
05Verkeersluwe Markt (opiniërend)
Stukken
a Commissievoorstel Verkeersluwe Markt(pdf 71 kb Commissievoorstel)
b Notitie Veerkeersluwe Markt(pdf 1932 kb Bijlagen)
h Kentekenonderzoek Markt mei 2015(pdf 13502 kb Bijlagen)
s Memo cie Ruimte 25-10-2018t(pdf 325 kb Bijlagen)
06Vaststelling bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2019-1" (adviserend)
Stukken
n Nota van zienswijzen(pdf 81 kb Bijlagen)
07Voorontwerp bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2019-2" (opiniërend)
Stukken
08Vaststellen startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven (adviserend)
Stukken
c Aanbiedingsbrief Startnotitie(pdf 287 kb Bijlagen)
09Jaarrekening 2018 en concepten (gewijzigde) begroting 2019, begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 BLINK (adviserend)
Stukken
g Jaarstukken 2018 gewaarmerkt(pdf 4416 kb Bijlagen)
10Informatief overleg met bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
Stukken
11Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
12Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting(mp3 1738 kb Geluidsbestanden)