Vergadering

Gemeenteraad (VJN) 2 juli 2019

Raadzaal
17.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening en trekken van het lot

Stukken
Geluidsfragment Opening en trekken van het lot (mp3 701 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
Geluidsfragment Vaststellen agenda (mp3 713 kb Geluidsbestanden)
02

Besluitenlijsten van de Themabijeenkomst van 19 juni 2019 en de openbare raadsvergadering van 25 juni 2019

Stukken
03

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
04

Vaststellen verordening speelautomatenhal Asten 2019 en intrekken verordening Speelautomatenhallen 2003

Stukken
C Transponeringstabel (pdf 24 kb Bijlagen)
D Dekra Voorwaarden (pdf 3044 kb Bijlagen)
RB Verordening Speelautomatenhal Asten 2019 (pdf 20866 kb Raadsbesluit)
05

Voorjaarsnota 2019 / Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2020 - 2023

(na de eerste termijn wordt een pauze ingelast)

Stukken
B Voorjaarsnota 2019 (pdf 545 kb Bijlagen)
06

Sluiting

Stukken
Geluidsfragment Sluiting (mp3 231 kb Geluidsbestanden)