Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken & Control 5 september 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2019
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Controleprotocol 2019 t/m 2021 (adviserend)
Stukken
05Informatiebeleid 2019 - 2022 (adviserend)
Stukken
b Informatiebeleid 2019 - 2022(pdf 715 kb Bijlagen)
06Uitvoeringsprogramma IVB gemeente Asten 2019-2020 (informerend)
Stukken
07Vaststellen grondexploitatie Heusden-Oost fase 2 (adviserend)
Stukken
08Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
Stukken
09Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
Stukken
cc Kadernota Begroting 2020(pdf 681 kb Bijlagen)
10Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting(mp3 164 kb Geluidsbestanden)