Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken & Control 5 september 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
Geluidsfragment Opening en vaststellen agenda (mp3 296 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
02

Besluitenlijst van de vergadering van 13 juni 2019

Stukken
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
04

Controleprotocol 2019 t/m 2021 (adviserend)

Stukken
c Normenkader gemeente Asten 2019 (pdf 64 kb Bijlagen)
05

Informatiebeleid 2019 - 2022 (adviserend)

Stukken
b Informatiebeleid 2019 - 2022 (pdf 715 kb Bijlagen)
06

Uitvoeringsprogramma IVB gemeente Asten 2019-2020 (informerend)

Stukken
c Uitvoeringsplan Peelland 2019-2020 (pdf 193 kb Bijlagen)
07

Vaststellen grondexploitatie Heusden-Oost fase 2 (adviserend)

Stukken
08

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

Stukken
09

Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie

Stukken
cc Kadernota Begroting 2020 (pdf 681 kb Bijlagen)
ccc Concept technische begroting 2020 (pdf 1098 kb Bijlagen)
10

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting (mp3 164 kb Geluidsbestanden)