Vergadering

Raadscommissie Burgers 2 september 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
01

Vaststellen agenda

Stukken
Geluidsfragment vaststellen agenda (mp3 709 kb Geluidsbestanden)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 12 juni 2019

Stukken
Concept besluitenlijst commissie Burgers 12-06-2019 (pdf 82 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken fracties (mp3 6091 kb Geluidsbestanden)
04

Beleid Schuldhulpverlening 2019-2022 gemeente Asten (adviserend)

Stukken
05

Visie integraal alcoholbeleid (opiniërend)

Stukken
b Visie integraal alcoholbeleid (pdf 497 kb Bijlagen)
06

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

Stukken
07

Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie

Stukken
b Memo Intern onderzoek Senzer (pdf 45 kb Bijlagen)
08

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment rondvraag en sluiting (mp3 152 kb Geluidsbestanden)