Vergadering

Raadscommissie Burgers 2 september 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Geluidsfragment vaststellen agenda(mp3 709 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de vergadering van 12 juni 2019
Stukken
Concept besluitenlijst commissie Burgers 12-06-2019(pdf 82 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken fracties(mp3 6091 kb Geluidsbestanden)
04Beleid Schuldhulpverlening 2019-2022 gemeente Asten (adviserend)
Stukken
05Visie integraal alcoholbeleid (opiniërend)
Stukken
b Visie integraal alcoholbeleid(pdf 497 kb Bijlagen)
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
Stukken
07Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
Stukken
b Memo Intern onderzoek Senzer(pdf 45 kb Bijlagen)
08Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment rondvraag en sluiting(mp3 152 kb Geluidsbestanden)