Vergadering

Raadscommissie Ruimte 3 september 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
01

Vaststellen agenda

Stukken
Geluidsfragment Vaststellen agenda (mp3 107 kb Geluidsbestanden)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 11 juni 2019

Stukken
Concept besluitenlijst commissie ruimte 11 juni 2019 (pdf 99 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
04

Inrichtingsplan Prins Bernhardstraat (informerend, met presentatie)

Stukken
05

Wijzigingsplan en welstandsvrij bouwen Heusden-Oost fase 2 (adviserend)

Stukken
06

Beleidsnotitie beleidsregels arbeidsmigranten (opiniërend)

Stukken
c Bijlage 1 resultaten bijeenkomsten (pdf 340 kb Bijlagen)
f Bijlage 4 SNF normering (pdf 2722 kb Bijlagen)
07

Informatief overleg met de bestuurde rover lopende belangrijke processen en projecten

Stukken
08

Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie

Stukken
09

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en Sluiting (mp3 6473 kb Geluidsbestanden)