Vergadering

Raadscommissie Ruimte 3 september 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Geluidsfragment Vaststellen agenda(mp3 107 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de vergadering van 11 juni 2019
Stukken
Concept besluitenlijst commissie ruimte 11 juni 2019(pdf 99 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Inrichtingsplan Prins Bernhardstraat (informerend, met presentatie)
Stukken
05Wijzigingsplan en welstandsvrij bouwen Heusden-Oost fase 2 (adviserend)
Stukken
06Beleidsnotitie beleidsregels arbeidsmigranten (opiniërend)
Stukken
f Bijlage 4 SNF normering(pdf 2722 kb Bijlagen)
07Informatief overleg met de bestuurde rover lopende belangrijke processen en projecten
Stukken
08Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
Stukken
09Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en Sluiting(mp3 6473 kb Geluidsbestanden)