Vergadering

Gemeenteraad 17 september 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening en trekken van het lot

Stukken
Geluidsfragment Opening en vaststellen agenda (mp3 2480 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen van agenda

Stukken
02

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 2 juli 2019 en themabijeenkomst Vitale Democratie van 4 september 2019

Stukken
A Concept besluitenlijst raadsvergadering 02-07-2019 (pdf 412 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B Concept besluitenlijst Thema-avond Vitale Democratie 04-09-2019 (pdf 106 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
A Concept besluitenlijst commissie Burgers 2-9-2019 (pdf 64 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B Concept besluitenlijst commissie Ruimte 03-09-2019 (pdf 68 kb Besluitenlijsten en verslagen)
C Concept besluitenlijst commissie AZC 05-09-2019 (pdf 63 kb Besluitenlijsten en verslagen)
D Lijst van Toezeggingen tm commissies september 2019 (pdf 54 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04

Beleid Schuldhulpverlening 2019 - 2022 gemeente Asten

Stukken
05

Wijzigingsplan en welstandsvrij bouwen Heusden-Oost fase 2

Stukken
06

Controleprotocol 2019 t/m 2021 Crowe Foederer

Stukken
07

Informatiebeleid 2019 - 2022

Stukken
07 A RV Informatiebeleid 2019 - 2022 (pdf 86 kb Raadsvoorstel)
07 B Informatiebeleid 2019 - 2022 (pdf 715 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Informatiebeleidf 2019 - 2022 (mp3 271 kb Geluidsbestanden)
Raadsbesluit Informatiebeleid 2019 - 2022 (pdf 3375 kb Raadsbesluit)
08

Vaststellen grondexploitatie Heusden-Oost fase 2

Stukken
09

Schriftelijke vragen aan het college o.g.v. artikel 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Stukken
10

Motie (M1) Ontwikkeling Gemeentefonds

Stukken
11

Sluiting