Vergadering

Gemeenteraad 17 september 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening en trekken van het lot
Stukken
Geluidsfragment Opening en vaststellen agenda(mp3 2480 kb Geluidsbestanden)
01Vaststellen van agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 2 juli 2019 en themabijeenkomst Vitale Democratie van 4 september 2019
Stukken
A Concept besluitenlijst raadsvergadering 02-07-2019(pdf 412 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
A Concept besluitenlijst commissie Burgers 2-9-2019(pdf 64 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B Concept besluitenlijst commissie Ruimte 03-09-2019(pdf 68 kb Besluitenlijsten en verslagen)
C Concept besluitenlijst commissie AZC 05-09-2019(pdf 63 kb Besluitenlijsten en verslagen)
D Lijst van Toezeggingen tm commissies september 2019(pdf 54 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04Beleid Schuldhulpverlening 2019 - 2022 gemeente Asten
Stukken
05Wijzigingsplan en welstandsvrij bouwen Heusden-Oost fase 2
Stukken
06Controleprotocol 2019 t/m 2021 Crowe Foederer
Stukken
07Informatiebeleid 2019 - 2022
Stukken
07 A RV Informatiebeleid 2019 - 2022(pdf 86 kb Raadsvoorstel)
08Vaststellen grondexploitatie Heusden-Oost fase 2
Stukken
09Schriftelijke vragen aan het college o.g.v. artikel 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
Stukken
10Motie (M1) Ontwikkeling Gemeentefonds
Stukken
11Sluiting