Vergadering

Gemeenteraad (Begroting) 5 november 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening en trekken van het lot

01

Vaststellen agenda

Stukken
02

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 22 oktober 2019

03

Ingekomen stukken en mededelingen

04

Begroting 2020 gemeente Asten

Stukken
RV Begroting 2020 gemeente Asten (pdf 292 kb Raadsvoorstel)
05

Subsidieprogramma's Welzijn & participatie en Toerisme & Recreatie 2020

Stukken
06

Sluiting